Phát động cuộc thi Khởi nghiệp Business Challenges - Season 5

Cuộc thi Business Challenges Season 5 do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKT - ĐHQGHN) và Viện Friedrich Naumann Việt Nam (Friedrich Naumann Foundation for Freedom- Viện FNF Việt Nam) đồng tổ chức. Business Challenges mang sứ mệnh: Nâng tầm tri thức, khơi dậy đam mê, thúc đẩy sự tiến bộ, rèn luyện bản lĩnh của mỗi cá nhân và tập thể tham gia nhằm góp phần hình thành thế hệ doanh nhân kế tiếp có đủ tầm và tài trong thời đại công nghệ số.

Xem tiếp

Đăng ký tham giaThời gian còn lại: